Category: หน้ากากหอยนางรม

ตราบธุลีดิน หน้ากากหอยนางรม

ใครน้อ ตราบธุลีดิน หน้ากากหอยนางรม เสียงคุ้นมากๆ แต่นึกหน้าไม่ออก เพื่อนๆ คนไหนที่รู้ และคิดว่าใช่ เมนต์หน่อยจ้า หน้ากากหอยนางคม คือใคร แต่ในใจของผมคือ โอม COCKTAIL MV ตราบธุลีดิน หน้ากากหอยนางรม Read More